Lý do Barista được chọn

01

Năng lực thiết kế và các đề án

húng tôi luôn suy nghĩ triệt để đối với những câu hỏi như : Mục đích của Website là gì ? Target là những đối tượng nào ? Message như thế nào có sức ảnh hưởng ? Chúng tôi có thể hỗ trợ tất cả từ những quy trình này

02

Team gồm các kỹ sư trình độ cao, PM nhiều kinh nghiệm

Các ban quản lý dự án giàu kinh nghiệm luôn đối ứng nhất quán trực tiếp xuyên suốt từ khâu nghe các vấn đề nan giải, các nguyện vọng cho đến các giai đoạn đề án kế hoạch, phát triển, thiết kế, nhập hàng và cuối cùng theo dõi vận dụng

Xin mọi người hãy yên tâm và kì vọng vào công ty chúng tôi đối với những mối lo như [ không yên tâm đối với các kỹ sư và người phụ trách dự án thiếu kinh nghiệm] [ Muốn yêu cầu và thương lượng trực tiếp với manager giàu kinh nghiệm quản lý dự án]

Hơn nữa, các kỹ sư tại công ty khác là team tập hợp các kỹ sư có tay nghề và chuyên môn cao

Các ban quản lý dự án giàu kinh nghiệm luôn đối ứng nhất quán trực tiếp xuyên suốt từ khâu nghe các vấn đề nan giải, các nguyện vọng cho đến các giai đoạn đề án kế hoạch, phát triển, thiết kế, nhập hàng và cuối cùng theo dõi vận dụng . Xin mọi người hãy yên tâm và kì vọng vào công ty chúng tôi đối với những mối lo như [ không yên tâm đối với các kỹ sư và người phụ trách dự án thiếu kinh nghiệm] [ Muốn yêu cầu và thương lượng trực tiếp với manager giàu kinh nghiệm quản lý dự án]. Hơn nữa, các kỹ sư tại công ty khác là team tập hợp các kỹ sư có tay nghề và chuyên môn cao

03

Các kỹ năng đối ứng

PHP

HTML5

CSS3

RAILS

Swift

JAVA

MySQL

Linux

Ruby

XML

AWS

C#

Obj-C

Perl

.NET

MongoDB

CakePHP

JavaScript

PostgreSQL

CodeIgniter

PHP

HTML5

CSS3

RAILS

Swift

JAVA

MySQL

Linux

Ruby

XML

AWS

C#

Obj-C

Perl

.NET

MongoDB

Cake
PHP

Java
Script

Postgre
SQL

Code
Igniter

04

Cung cấp các thủ pháp phát triển giá cả hợp lý và có giá trị thực tế cao

Chúng tôi không chỉ chuyên môn về mảng phát triển Website mà đặc biệt chúng tôi còn có chuyên môn cao về phát triển App

Chúng tôi có thể phát triển App trong khoảng thời gian ngắn, chi phí hợp lý, mà còn sử dụng framework App original tại công ty. Với tiêu chí khách hàng là thượng đế chúng tôi đã bắt tay vào làm trên hơn 50 App trên smartphone chẳng hạn như App đặt lịch, App category, App promotion.

Chúng tôi còn giàu kinh nghiệm thực tế phát triển back end chẳng hạn như nhận dạng và DB.